Mình cũng đang có ý định giảm cân nên sẽ thử công thức này