mình là mem mới, xin chào mọi người ^^ mong có thể cùng các mẹ chia sẻ nhiều kinh nghiệm