Hôn nay tôi săp cưa đổ một cô gái rồi và ngày mai sẽ là ngày tôi đi với cô ấy